O NAS

Przedszkole Niepubliczne Reksio


 

 

Grupa 0 A

Grupa 0 B

BRATKI

bratki

STOKROTKI

stokrotki

FIOŁKI

fiołki

CHABRY

Organ prowadzący:

Przedszkole Niepubliczne REKSIO jest placówką dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczą, do której uczęszczają dzieci od 2,5 do 7 roku życia.

Przedszkole jest placówką sieściooddziałową, zlokalizowaną w dwóch budynkach usytuowanych w centrum miasta przy ulicy Bohaterów Września oraz Piastów.

Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu bądź dwóm nauczycielom oraz asystentom nauczyciela.

W placówce zatrudnieni są nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi.


dsc 0104

dsc 0118

dsc 0120

dsc 0121

dsc 0125

dsc 0136

dsc 0140

fotki