OFERTA

Przedszkole Niepubliczne Reksio


 

 

GRUPA 0 (A , B)

CHABRY

BRATKI

bratki

STOKROTKI

stokrotki

FIOŁKI

fiołki

IRYSY

irysy

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

-zapewniające wielopłaszczyznowy rozwój dziecka oraz rozumienie j. nowożytnego (j. angielski) zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

NAUKA CZYTANIA METODĄ ODIMIENNĄ

WG IRENY MAJCHRZAK

- zabawy i gry prowokujące dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

- usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zaburzeń mowy.

ZAJĘCIA GRUPOWE LOGOPEDYCZNE

- „Gimnastyka buzi i języka”- profilaktyczne ćwiczenia oddechowe, usprawniające narządy mowy, słuchowe i logorytmiczne.

GIMNASTYKA PROFILAKTYCZNA

- ćwiczenia i zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych wzmacniające poszczególne partie ciała oraz poprawiające ogólną kondycję organizmu.

ZAJĘCIA NA HALI OSiR

- zajęcia z gier i zabaw ruchowych, kształtujące sprawność fizyczną oraz zdolności motoryczne dziecka, odbywające się na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji

JĘZYK MIGOWY

- alternatywna metoda językowa, pokazanie dzieciom sposobu porozumiewania się za pomocą gestów, poprzez naukę wybranych znaków języka migowego i alfabetu palcowego.

RYTMIKA

- aktywizujące ciało i psychikę dziecka, umuzykalnienie dzieci, zwiększenie wrażliwość na muzykę, umożliwianie bezpośredniego kontaktu z instrumentem.

ZAJĘCIA RYTMICZNO- MUZYCZNE

- aktywizujące ciało i psychikę dziecka, umuzykalnienie dzieci, zwiększenie wrażliwość na muzykę, umożliwianie bezpośredniego kontaktu z instrumentem.

ZAJĘCIA METODĄ DOBREGO STARTU

- wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, aktywizowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowanie zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki do prawidłowego procesu uczenia się.

ZABAWY Z KODOWANIEM

-  przygotowanie dziecka do nauki programowania, wprowadzanie w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji.

ZAJĘCIA KREATYWNE

- tworzenie nowych wytworów plastyczno- technicznych, rozwijanie twórczego myślenia, mowy i ruchu. Pomożemy odkrywać dzieciom własne zainteresowania i zdolności.