OFERTA

Przedszkole Niepubliczne Reksio


 

 

Grupa 0 A

Grupa 0 B

BRATKI

bratki

STOKROTKI

stokrotki

FIOŁKI

fiołki

CHABRY

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA

 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

-zapewniające wielopłaszczyznowy rozwój dziecka oraz rozumienie j. nowożytnego (j. angielski) zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

 

NAUKA CZYTANIA METODĄ ODIMIENNĄ

WG IRENY MAJCHRZAK

- zabawy i gry prowokujące dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

- usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zaburzeń mowy.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE LOGOPEDYCZNE

- „Gimnastyka buzi i języka”- profilaktyczne ćwiczenia oddechowe, usprawniające narządy mowy, słuchowe i logorytmiczne.

 

ZAJĘCIA NA HALI OSiR

- zajęcia z gier i zabaw ruchowych, kształtujące sprawność fizyczną oraz zdolności motoryczne dziecka, odbywające się na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

RYTMIKA

- aktywizujące ciało i psychikę dziecka, umuzykalnienie dzieci, zwiększenie wrażliwość na muzykę, umożliwianie bezpośredniego kontaktu z instrumentem.

 

ZAJĘCIA RYTMICZNO- MUZYCZNE

- aktywizujące ciało i psychikę dziecka, umuzykalnienie dzieci, zwiększenie wrażliwość na muzykę, umożliwianie bezpośredniego kontaktu z instrumentem.

 

WCZESNA NAUKA CZYTANIA WG GLENNA DOMANA

- polega na wielokrotnym pokazywaniu dziecku zestawów kart ze ściśle określoną treścią. Każdy zestaw słów pokazujemy dziecku 3 razy dziennie. Zestaw jest modyfikowany raz w tygodniu. Zaczynając zabawę w czytanie jako pierwsze pokazujemy dziecku proste rzeczowniki, które łatwo znajdzie w swoim otoczeniu. Pokazując karty trzeba pamiętać, żeby trwało to jak najkrócej, przy każdej wymawiając wyraźnie słowa.

 

ZABAWY Z KODOWANIEM

-  przygotowanie dziecka do nauki programowania, wprowadzanie w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji.

 

ZAJĘCIA KREATYWNE

- tworzenie nowych wytworów plastyczno- technicznych, rozwijanie twórczego myślenia, mowy i ruchu. Pomożemy odkrywać dzieciom własne zainteresowania i zdolności.