O nas

Przedszkole Niepubliczne Reksio


 

 

Organ prowadzący:

Centrum Edukacji i Zabawy Sp. z o. o

Przedszkole Niepubliczne REKSIO jest placówką dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczą, do której uczęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia.

Przedszkole jest placówką siedmiooddziałową, zlokalizowaną w dwóch budynkach usytuowanych w centrum miasta przy ulicy Bohaterów Września oraz Piastów.

Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu bądź dwóm nauczycielom oraz asystentom nauczyciela.

W placówce zatrudnieni są nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi.

dsc 0104

dsc 0118

dsc 0120

dsc 0121

dsc 0125

dsc 0136

dsc 0140

fotki