DZIEŃ U NAS

Przedszkole Niepubliczne Reksio


 

 

Grupa 0 A

Grupa 0 B

BRATKI

bratki

STOKROTKI

stokrotki

FIOŁKI

fiołki

CHABRY

Ramowy plan dnia

6.15 – 7.30 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola, rozmowy telefoniczne z rodzicami, zabawy w kącikach tematycznych, zabawy dowolne

7.30 – 7.45 Zabawy integrujące, ćwiczenia ruchowe

7.45 – 8.00 Przygotowanie do śniadania

8.00 – 8.30 Śniadanie

8.30 – 8.45 Czynności higieniczne

8.45 – 9.40 Przygotowanie do zajęć, zajęcia dydaktyczno -wychowawcze wynikające z podstawy programowej

9.40 – 10.00 Przygotowanie do II śniadania, śniadanie

10.00 – 11.30 Zabawy ruchowe, spacer, wycieczka, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, wspieranie rozwoju dzieci

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

11.45 – 12.15 Obiad

12.15 – 13.30 Odpoczynek po obiedzie, relaksacja , słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, sesja czytania wg metody odimiennej I. Majchrzak, zabawy dowolne

13.30 – 14.00 Podwieczorek, czynności higieniczne

14.00 – 16.30 Zabawy dowolne i dydaktyczne w sali lub na powietrzu, praca indywidualna, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, rozchodzenie się dzieci, rozmowy telefoniczne z rodzicami, przekazywanie informacji poprzez e-dziennik