- przygotowanie i konsumpcja tostów
- tańce i zabawa z chustą animacyjną
- zajęcia kreatywne
- zabawy dowolne

zabawyZchust1 zabawyZchust2

zabawyZchust3 zabawyZchust4