Zapraszamy dzieci 3-6 letnie w soboty do Reksia, w godz. 8:00 - 12:00,przy ulicy Bohaterów Września 5. Proponujemy cykliczne zabawy i zajęcia edukacyjne.
W programie:
 
09.03.2019 r. Zabawy z chustą
- przygotowanie i konsumpcja tostów
- tańce i zabawa z chustą animacyjną
- zajęcia kreatywne
- zabawy dowolne
- przekąska
 
23.03.2019 r. Witaj, pani Wiosno !
- przygotowanie i konsumpcja rogalików
- wiosenne zabawy logopedyczno- muzyczne
- zajęcie kreatywne
- zabawy dowolne
- przekąska
 
Szczegóły dotyczące przyjęć i opłat codziennie pod numerem tel. 52 387
13 47, w godzinach 9:00 - 12:00.